<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tỉnh xưa Phú Bổn

Tỉnh xưa, do chính quyền Việt Nam Cộng Hoà lập nên, ở phía Đông Nam, tỉnh Pleiku. Đông Bắc, giáp tỉnh Bình Định, Đông, giáp tỉnh Phú Yên, Tây và Nam giáp, tỉnh Đắk Lắk, gồm các quận Phú Thiện, Phú Túc và Thuần Mẫn; có 36 xã, 147 ấp. Các tên huyện trên đây, do người Kinh đến ở mới đặt.  Tỉnh lị, là Phú Bổn ở Cheo Reo, trên ngã 3 sông Ba và A Yun. Diện tích 4785 km2, dân số năm 1976, là 61.300 người, nay nhập trở lại vào tỉnh Đắk Lắk.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt