<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Phú Hào

Làng Phú Hào, thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Quê Lê Phụng Hiểu, Lê Thời Hiến, Lê Thời Liên, Lê Thời Liêu. Làng có lăng Lê Thời Hiến.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt