<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ấp xưa Phú Hoà

Năm 1944, là ấp của xã thôn Quy Đức, tổng Long Hưng Trung, quận Gò Đen, tỉnh Chợ Lớn. Nay là ấp 3, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Một địa danh khác cùng tên trước 19754, là ấp của xã Long Đước, quận Bình Chánh, tỉnh Gia Định. Nay thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt