<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Phú Lạc

Đình Phú Lạc, thuộc xóm Phú Thọ, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đình vốn chỉ là một gian hai chái. Sau này, đình được dùng làm lẫm (kho). Di tích Đình Phú Lạc được xây dựng lại năm 1999. Đình trước đây, bề ngoài, là nơi thờ thành hoàng đế che mắt chính quyền nhà Nguyễn, nhưng trên thực tế, là thờ “Ba ngài Tây Sơn” (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ).

Hàng năm, vào ngày 15 tháng 11 âm lịch, làng tổ chức lễ tế hiệp “Ba ngài” dưới danh nghĩa cúng thường tân (cơm mới). Làng trích 3 mẫu 6 sào ruộng công, nguyên là ruộng của ông bà Hồ Phi Phúc, bị nhà Nguyễn tịch thu, làm tự điền, hoa lợi trừ phần thù lao cho người cày cấy, còn lại để chi dùng cho buổi tế lễ. Buổi lễ cúng “Ba ngài” không có văn tự, vị tiên chỉ “mật cáo” mời hương hồn “Ba ngài” về.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt