<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng Phú Thọ Hoà

Năm 1944, là làng của tổng Dương Hoà Thượng, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Nơi đây, có một kho bom lớn của quân Pháp, bị ta phá nổ năm 1952. Năm 1972, là xã của quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Nay là địa danh vùng, chỉ địa phận các phường 18, 19, 20, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chợ nằm trên đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, trước 30-4-1975. Sau ngày giải phóng, đổi thành chợ Trần Văn Quang. Đến năm 1993, chợ dời vào một con hẻm

Địa điểm thuộc Sở cao su Phú Hoà, Đông Bắc Chợ Lớn. Ngày 31/5/1954, diễn ra trận tập kích của các chiến sĩ đặc công đơn vị 205 Sài Gòn, đánh tổng kho Phú Thọ Hoà, kho dự trữ chiến lược lớn nhất của Pháp, ở Đông Dương, nằm trong Sở cao su Phú Hoà.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt