<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thị trấn Phú Long

Phú Long, là thị trấn trẻ mới thành lập vào năm 2003 của huyện Hàm Thuận Bắc. Thị trấn Phú Long, gồm 8 khu phố có diện tích 2251 ha, với 3092 hộ và 14368 nhân khẩu.

Về nông nghiệp, cán bộ và nhân dân thị trấn, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ngoài chuyên canh lúa, nhân dân còn tận dụng đất đai trồng hoa màu, đào ao thả cá. Kết hợp loại hình kinh tế VAC, từng bước cải thiện cuộc sống.

Về giao thông: thị trấn Phú Long, là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thành phố Phan Thiết, có được quốc lộ 1A, đi ngang qua đây. Do điều kiện thuận lợi này, mà thị trấn Phú Long có hoạt động, dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp khá phát triển.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt