<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Nhà tù Phú Lợi

Di tích nhà tù Phú Lợi, nằm ở xã Phú Hoà, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nơi đây, nổi tiếng là một trong những nhà tù tàn bạo của chế độ Việt Nam Cộng Hoà. Hiện tại, nhà tù đang được tôn tạo thành công viên cây xanh, làm nơi vui chơi, giải trí cho mọi người.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt