<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cầu Rạch Rễ

Cầu Rạch Rễ bắc ngang qua Rạch Rễ thuộc chi lưu của sông Vàm Cỏ Đông. Cầu thuộc địa phận huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt