<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Ròn

Sông Ròn, có tài liệu viết là Roòn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sông bắt nguồn từ núi Động Mưa ở lũy Hoành Sơn chảy xuống phía Đông Nam đến xã mới Quảng Châu rồi chuyển theo hướng Đông qua thị trấn Ba Đồn trên quốc lộ 1A ra cửa Cảnh Dương hay cửa Ròn, tên chữ là Di Luân.

Cửa sông Ròn nằm giữa hai xã Cảnh Dương và Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, còn gọi là cửa Duôm. Cửa rộng 300m, cách thị trấn Ba Đồn khoảng 1.500m, về phía Đông.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt