<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Kênh An Hạ

Kênh nằm trên địa bàn huyện Đức Hoà, tỉnh Long Anhuyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn của Thành phố Hồ Chí Minh, nối rạch Tra với sông Vàm Cỏ Đông. Đoạn trên thành phố dài 15.578m. Kinh này đào trong khoảng thời gian 1895-1898, mới được nạo vét trong hai năm 1993-1994, phục vụ thuỷ lợi là chính.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt