<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Kinh đào Ruột Ngựa

 Kinh ở phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, từ rạch Lò Gốm đến cuối nguồn, dài độ 5.700m. Nguyên là dòng nước nhỏ hẹp, quanh co, ghe thuyền không đi lại được.

Năm Nhâm Thìn (1772), đốc chiến Nguyễn Cửu Đàm được lệnh huy động dân đào rộng và thẳng như ruột ngựa nên có tên trên. Tên dịch là Mã Trường Giang. Đầu thế kỷ XIX, kinh được đào rộng và sâu thêm, tàu bè đi lại thuận lợi. Cũng gọi là kinh Mới.

Bài “Gia Định vịnh” (bài 1) có câu:

Nhắm Kinh Mới như chỉ giăng đường đất

Đi Chợ Hôm vừa tối mắt trời.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt