<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Bình Đông

Sông ở tỉnh Gia Định, tục gọi là sông Đồng, chảy ở gần Chợ Lớn, ở làng Bình Đông, có chợ Bình Đông ở phía nam sông Bến Nghé, vùng có nhiều nhà máy gạo. Cầu bắc qua kinh Bến Nghé trên đường Cần Giuộc-Vạn Kiếp, nay thuộc quận 8 thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt