<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chợ Sỏi

Chợ nằm sát vàm Bến Nghé, làng Tân Khai, nay là đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi người Pháp qui hoạch lại thành phố Sài Gòn thì chợ không còn nữa. Vì nơi bến sông có nhiều cát sỏi nên có tên trên. Cũng gọi là chợ Sỏi. Vè chèo ghe ở vùng này có câu:

Kể từ chợ Sỏi trở vô

Xóm Lá là chợ, Thị Đô là cầu.

Trong ‘Gia Định thất thủ vịnh’, tác giả có nhắc đến chợ này:

Từ Bến Thành trải qua chợ Sỏi, loài tanh hôi lang lệ biết bao nhiêu;

Nơi Chợ Lớn sắp tới cầu Kho, quân mọi rợ lẫy lừng nên quá lắm.


Đô Lương - Đô Lương - Nghệ An

Chợ Sỏi thuộc thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, gần chợ Lường.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt