<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Sơn Kim

Di chỉ nằm trên gò đất thềm bậc II sông Ngàn Phố, thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tại đây vào đầu năm 1994 phát hiện được 14 đồ đá thuộc văn hoá khảo cổ học Sơn Vi. Đó là những công cụ làm bằng cuội quaczit với những vết ghè đẽo thô sơ, trong đó một chiếc chopping – tool, hòn ghè mảnh tước, công cụ chặt khác.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt