<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Sơn Long

Chùa toạ lạc tại xã Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chùa do thiền sư Bửu Quang khai sơn vào cuối thế kỷ XVII, với tên là Thiền Thất Gia Long. Đến năm 1744, chùa được thiền sư Thanh Thiên cho thiên di từ huyện Tuy Viễn về địa điểm hiện nay và đổi tên chùa Sơn Long. Ngôi chùa hiện nay được trùng tu năm 1954.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt