<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Suối Tắm

Chùa trong khu danh thắng Yên Tử, thuộc xã Thượng Yên công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tương truyền khi vua Trần Nhân Tông vào Yên Tử tu hành, đã dừng chân xuống tắm ở một con suối cạnh chùa.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt