<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thôn xưa Bình Hưng Đông

Năm 1820, là thôn của tổng Long Hưng, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. Năm 1836, là thôn của tổng Tân Phong Trung, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định. Năm 1880-1910, là xã thôn của tổng Dương Hòa Thượng, hạt Sài Gòn rồi tỉnh Gia Định. Năm 1944, nhập với Bình Hưng thành Bình Hưng Hòa, tổng Dương Hòa Thượng, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Nay thuộc phường Bình Hưng Hòa, huyện Bình Tân.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt