<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phường Phước Lộc

Phước Lộc, là phường của Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Phường có 145 ha diện tích tự nhiên và 17.873 nhân khẩu. Đông, giáp phường Bình Tân, Tây, giáp xã Tân Phước; Nam, giáp biển ĐôngBắc giáp phường Phước Hội.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt