<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Phước Thanh

Di chỉ còn gọi là Gò Miếu hay di tích Gò Tháp, được phát hiện năm 1990, tại ấp Phước Thanh (tên cũ là Tà Nòn), xã Phước Vinh (tên cũ là Tà Băng), huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Di chỉ gồm một số gò nhỏ, bề mặt có nhiều gạch vỡ và tại gò lớn nhất phát hiện nền của một kiến trúc cổ, diện tích 5,8m x 5,2m, với nhiều gạch xây móng. Có thể là một kiến trúc gạch, thuộc văn hoá khảo cổ học Óc Eo, cách ngày nay 1.200 năm-1.300 năm.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt