<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Phúc Tự

Làng ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, gần bờ biển và sông Dinh. Năm 1661, Trịnh Căn đóng ở xã này; quân Nguyễn đóng ở Phúc Lộc, cách con sông Dinh, còn chúa Trịnh Tạc và vua Lê thì đóng ở Phù Lỗ (Phù Yên).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt