<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Phụng Công

Núi ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Mạc Kinh Điển bị Trịnh Tùng đánh bại ở đo,́ năm 1578.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt