<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Phước Tường

Dãy núi ở huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc Thành phố Đà Nẵng, ở phía Tây thành phố. Trong đó, có ngọn núi Chúa (tức núi Bà Nà) cao 1476m, có đèo Phước Tường.  Dưới chân núi Phước Tường, có mộ Ông Ích Khiêm xây bằng đá trắng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt