<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Pú Đao

Pú Đao, xã của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có diện tích 8.670 ha và 2.487 người. Về địa giới hành chính: Đông, giáp xã Chăn Nưa; Tây, giáp huyện Mường Tè; Nam, giáp xã Lê Lợi và Bắc giáp xã Chăn Nưa và Xà Dề Phìn.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt