<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Phương Nam

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1991 trên cánh đồng Cầu Đen, xã Phương Nam, Thị xã Uông , tỉnh Quảng Ninh. Đây là một khu mộ cổ, có tất cả có bảy ngôi mộ đã bị đào đi nơi khác. Các quan tài hình thuyền, được chế tác tinh xảo nhưng đã bị hư hỏng, hiện vật tuỳ táng đã bị phân táng. Khu mộ thuyền, thuộc văn hoá khảo cổ học Đông Sơn, cách ngày nay, khoảng 2000 năm


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt