<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cầu Quảng Hải

Cầu Quảng Hải bắc qua sông Gianh, thuộc địa bàn xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cầu có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế xã hội ở vùng đất mà bao đời nay do cách sông, dường như không thấy bóng ôtô về làng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt