<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Biện Thượng

Làng Biện Thượng thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, đời Đồng Khánh vì kị huý đổi là Bồng Sơn. Làng có nhà và mộ Trịnh Kiểm. Năm 1554, lập hành dinh của chúa Trịnh. Quê hương Hoàng Đình Ái.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt