<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Quách Hữu Nghiêm

Quách Hữu Nghiêm là danh sĩ đời Lê Thánh Tông (黎聖宗; 1442 - 1497), em Thượng thư Quách Đình Bảo, quê xã Phúc Khê Tiền, huyện Thanh Lan, tỉnh Thái Bình (nay là xã Thái Phúc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình).

Ông sinh vào năm Ất Sửu (1445), đến năm Bính Tuất (1466), ông đỗ Hoàng giáp lúc 21 tuổi. Lúc còn trẻ tài cao, hai anh em ông làm quan đồng triều, trải nhiều chức vụ cao. Năm Canh Tuất (1490), ông làm Phó đô ngự sử, rồi thăng Đô ngự sử và từng được giao nhiệm vụ coi việc thi Đình, làm Đề điệu trông coi suốt hai khoa thi Đình năm Quý Sửu (1493), Bính Thìn (1496).

Năm Canh Thân (1500), ông làm Thái thường tự khanh, năm Nhâm Tuất (1502), ông sung chức Chánh sứ sang nhà Minh, được vua Minh khen ngợi có phong thái bậc người tài thời Tam đại. Vua Minh ban cho áo đại hồng có thêu con dê thần và đám mây bằng kim tuyến xen chỉ tơ sống, chỉ gai.

Trở về nước ông càng được trọng đãi, làm đến Thượng thư bộ Lại kiêm Đô ngự sử. Hai anh em đều cùng hàng Thượng thư đầu triều. Ngoài ra ông là tác giả nhiều thơ phú, nay đã thất lạc.

Quách Hữu Nghiêm mất vào ngày 9-9 năm Giáp Tý (1504). Dân làng mở hội đền tưởng niệm ông.

Ngày nay ông được thờ cúng ở đình thuộc huyện Thái Thuỵ. Hàng năm, dân làng tổ chức hội Côn Giang để tưởng nhớ ngày mất của ông. Ông cũng là người được tôn vinh là danh nhân văn hoá của tỉnh Thái Bình.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt