<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đèo Quèn Voi

Đèo thấp qua núi đá vôi Cúc Phương, huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình. Qua khỏi Quèn là đất thuộc địa phận quản lý của rừng quốc gia Cúc Phương và cũng nhờ vị trí hiểm trở của đèo, nên khu vực rừng nguyên sinh mới còn tồn tại đến ngày nay.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt