<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Qui Đức

Nữ sĩ, công chúa triều Nguyễn (1802-1945) tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh, Thuận Lễ, hiệu Nguyệt Đình tự Trọng Khanh, sinh ngày 25-5 năm Giáp Thân (21-6-1824) trong hoàng cung Huế. Bà là con gái thứ 18 của vua Minh Mạng em ruột Tùng Thiện Vương. Ngay từ tuổi thơ bà được thọ hưởng một nền giáo dục nơi cung cấm rất chu đáo, đầy đủ... trở thành một nữ sĩ tài hoa, một mệnh phụ khiêm tốn, một trí giả chân chính.

Bà là tác giả thi tập Nguyệt Đình thi khảo có giá trị, văn chương trác tuyệt, giàu thi tính. Đề tựa thi tập này Tuy Lý Vương Miên Trinh viết: “Phát ra ở tình, dừng lại ở nghĩa, cùng thơ Hà Quảng, thơ Tái Trì ở Vệ Phong”.

Sách Đại Nam liệt truyện viết về bà: “Chúa thác sinh ở nhà vua lấy chồng họ quí thích mà khiêm tốn giữ gìn, không ưa xa xỉ duy chỉ thích sách vở mà thôi.”

Chồng bà là ông Phạm Thuật (con trai ông Phạm Đăng Hưng: 1765-1825) em ruột bà Từ Dũ... Năm 1862 Pháp đánh miền Đông Nam kì, vua Tự Đức mật chiếu cho chồng bà vào Nam nghiên cứu thám sát tình hình quân sự lúc đó. Với chức vụ và trọng trách trọng đại, nguy hiểm đó, ông đã hi sinh ở chiến trường.

Sau khi thọ tang và đưa thi hài chồng về an táng tại Huế, bà làm một sinh phần cạnh mộ phu quân hơn 10 năm ở chốn thơ phòng, nên được người đương thời khen là “khổ tiết”.

Bà mất trong năm Nhâm Thìn 1892, an táng cạnh phần mộ chồng, thọ 68 tuổi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt