<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Miếu Quán Triều

Miếu Quán Triều thuộc xã Quán Triều, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tương truyền, thời Lê Đại Hành có người tên là Quán Triều tức Dương Tự Minh được tiên nữ cho áo tàng hình, đã dùng áo đó đi ăn trộm của cải chia cho người nghèo. Bấy giờ giặc Tống sang xâm lược, Quán Triều đi đánh, lập công đầu, được lấy công chúa Hồng Liên, phong tước Hộ Quốc công. Sau khi ông mất, hai vợ chồng được phong Phúc thần có đền thờ ở bản xã.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt