<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Quyền Hành

Di tích ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; gồm 3 ngôi đền dưới núi Bạch Thạch. Một ngôi thờ Hào quận công Lê Thì Hiến, ngôi thứ hai thờ Thái bảo Lê Thì Liêu; ngôi thứ ba thờ Thiếu bảo Tiến quận công Lê Văn Hiển. Cả 3 đều là võ quan thời Lê, trấn thủ Nghệ An; dân địa phương kính mộ lập đền thờ.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt