<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Tả Trạch

Sông Tả Trạch là một sông nhỏ của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sông nằm ở phía Đông sông Hương chảy qua hai huyện Hương Thuỷ và huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sông bắt nguồn từ núi Bạch Mã chảy đến ngã ba Bằng Lãng, hợp lưu với sông Hữu Trạch ở phía Tây thành sông Hương, đổ ra cửa Thuận An.

Sông có chiều dài khoảng 70km, chảy qua và là ranh giới tự nhiên giữa các huyện Hương Thủy - Phú Lộc, Hương Thủy - Hương Trà.

Sông Tả Trạch có 55 thác. Đường thượng đạo xưa từ Huế ra Đà Nẵng đi theo lưu vực sông này.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt