<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Rạch Tam

Rạch ở phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, từ vùng bưng phía đông tỉnh lộ 15 chảy thẳng ra phía đông, nhập vào sông Nhà Bè, dài độ 1.700m.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt