<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vùng đất Tam Đái

Vùng đất Tam Đái hay còn gọi là Tam Đới xưa thuộc xã Minh Tâm, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Nay ở là thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Tam Đái có di tích thành cũ, có đền thờ sứ quân Nguyễn Khoan ở xã Vĩnh Mỹ.  Sách Việt sử tiêu án có ghi: Sau khi Nam Tấn Vương mất 966, các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm giữ quận ấp để tự giữ. Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình, một trong 12 sứ quân, chiếm Tam Đái.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt