<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Tam Giang

Tên khác khúc sông Hồng trong địa phận phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sở dĩ có tên là Tam Giang vì nơi đây có 3 sông tụ hội là sông Hồng, sông Lô và sông Phó Đáy.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt