<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng nghề Tam Lâm

Vị trí

Làng ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, có nghề làm giày dép da nổi tiếng. Tam Lâm là 3 làng Phong Lâm, Văn Lâm, Trúc Lâm, tục gọi là 3 làng Trắm.

Lịch sử nghề

Nghề làm giày dép da xuất hiện hồi thế kỷ 163, tổ nghề là ông Nguyễn Thời Trung, người bản thôn. Vào đầu thời Mạc, Nguyễn Thời Trung đi sứ nhà Minh, ông mang theo ba người thợ giỏi của làng là Phạm Thuần Chánh, Phạm Đức Chính, Phạm Sĩ Bân cùng đi tìm cách học tập, nâng cao kỹ thuật thuộc da và các sản phẩm bằng da lên một bước mới.

Về sau có một số người dân làng ra Thăng Long làm ăn sinh sống đã dựng đền thờ vọng ông tổ nghề Nguyễn Thời Trung ở số nhà 40 phố Hàng Hành và tiếp tục truyền thống làm nghề giầy, dép bằng da, lập ra phố Hàng Da. Lễ tổ nghề da ở phố Hàng Da vào ngày 17 tháng Hai và 17 tháng Tám âm lịch hằng năm.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt