<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Ấp xưa Tam Phúc

Ấp của xã Tam Bình, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, được thành lập từ năm 1958. Năm 1987, không còn dùng làm tên ấp, mà chia ra làm hai ấp Tam Hà 1 và Tam Hà 2 của xã Linh Đông rồi phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt