<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chùa Tà Và

Chùa Tà Và toạ lạc tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Chùa thờ đức Phật, Thần Nông, Quan Công và Lưu Bị. Hàng năm chùa có tổ chức hội từ ngày 12 đến 15 tháng Tư âm lịch. Đặc điểm của hội là cầu mùa, cúng lễ và chơi cờ người.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt