<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Danh thắng Khe Tả Bảo

Vị trí

Khe ở làng Tả Bảo, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, ở phía Bắc Khe Giới và núi Côpi.

Sự kiện

Trong những năm tháng cuối cùng của phong trào Cần Vương, vua Hàm Nghi đã trú ngụ ở đây. Mười giờ đêm ngày 26 tháng 9 năm 1888, Ngọc và Tình đem hơn 20 lính Mường vào bao vây lều tranh của vua Hàm Nghi trên bờ khe Tả Bảo. Nghe ngoài có tiếng động, quan Thống chế Nguyễn Thuý và con trai ông, 45 tuổi giữ chức Tham biện Nội các, chạy ra, bị tên Ngọc đâm chết ngay.

Tôn Thất Thiệp, con út Tôn Thất Thuyết còn đang ngủ, hoảng hốt cầm gươm nhảy ra cũng bị một tên lính Mường phóng ngọn giáo vào ngực chết ngay. Biết mình bị phản, vua Hàm Nghi bước ra, cầm thanh gươm đưa cho Trương Quang Ngọc và bảo rằng: Mày giết tao đi còn hơn đưa tao về nộp cho Tây. Vua vừa nói dứt lời thì một tên lính Mường lẻn ra sau lưng ôm quàng lấy rồi giật thanh gươm ra. Từ đó, nhà vua không nói năng gì nữa.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt