<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Xã Tả Ngảo

Tả Ngảo xã của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Xã có diện tích 6.655 ha và 2.970 người. Về địa giới hành chính: Đông giáp xã Nậm Tăm; Tây giáp xã Xà Dề Phìn; Nam giáp Làng Mô; Bắc giáp xã Ma Quai.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt