<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Tắc

Sông ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, chảy các phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Long Trường bên hữu ngạn và bao quanh cù lao phường Long Phước bên tả ngạn. Vì là đoạn sông chảy tắt tránh khúc quanh sông Đồng Nai, rút ngắn thuỷ trình dài 14.000m giữa hai ấp Phước Thiện và Trường Lưu cũ, nên gọi tên này. Nhiều người viết sai thành sông tắc do phát âm chệch chuẩn mà ra.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt