<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Tăng Huệ Hoàng Thái Tử
   

Đền ở ấp Bình Lục, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, thờ hoàng thái tử Cảnh, con cả của Gia Long. Đền dựng năm Gia Long thứ 5 (1806).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt