<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Địa danh xưa Tân An

- Lân của tổng tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An từ năm 1820; năm 1880, là xã thôn của tổng Bình Chánh Thượng, hạt 20; nay thuộc vùng Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ấp của tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An từ trước năm 1836; năm 1836, đã đổi thành ấp An Thành, tổng Tân Phong Trung, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định; nay thuộc quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

- Xã của quận Gần Giờ, tỉnh Gia Định trước 30-04-1975; sau 30-04-1975 thì bỏ; nay trở thành địa danh vùng thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt