<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Phường Tân An

Tân An là phường của thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. Phường có 601,82 ha diện tích tự nhiên và 14.178 nhân khẩu. Đông giáp phường Bình Tân và xã Tân Bình, Tây giáp xã Tân Phước, Nam giáp phường Tân Thiện và xã Tân Phước, Bắc giáp các xã Tân Phước, Tân Bình.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt