<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Tam Tầng
An Cựu - thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Dãy núi Tam Tầng nằm ở phía Nam sông Hương thuộc địa bàn phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Núi có 3 ngọn nên được gọi là Tam Tầng. Ngọn cao nhất khoảng 60m, nằm ở giữa có tên là Ngự Bình. Bên trái có núi Tam Thai, gọi là Tả Bật Sơn. Bên phải có núi Bân, gọi là Hữu Bật Sơn. Đây là một trong những dãy núi chính ở Huế.


xã Quang Châu - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

Núi Tam Tầng ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, không chỉ là ngọn núi có phong quan đẹp, mà còn là ngọn núi có vị thế quan trọng ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc.

Đặc điểm
 

Sách “Đại Nam nhất thống chí” có ghi: “Núi Tam Tầng ở xã Nam Ngạn (nay là xã Quang Châu) cách huyện lỵ Việt Yên 9 dặm về phía đông, ba tầng núi chồng chất lên, trên có chùa cổ, bên cạnh là đường cái quan…”. Theo đó, núi Tam Tầng không những là một thắng cảnh vì có chùa cổ ở đỉnh ngọn, Tam Tầng còn có vị trí chiến lược quan trọng vì nó nằm cạnh đường cái quan (tức quốc lộ 1), một con đường giao thông huyết mạch đi từ Kinh đô Thăng Long ngược lên phía bắc.

Đứng trên đỉnh ngọn núi Tam Tầng, có thể nhìn xa được nhiều dặm về các hướng để quan sát. Nhìn dưới góc độ của nhà quân sự, bên nào chiếm được núi Tam Tầng, bên đó sẽ khống chế được đối phương. Hơn nữa, núi Tam Tầng nằm ở phía bắc sông Cầu (cách bờ bắc sông Cầu chừng non nửa dặm). Xưa chưa có cầu bắc qua sông Cầu, có thể coi đây là trạm dừng chân của quân giặc phương Bắc để chuẩn bị vượt sông Cầu tiến vào Kinh đô Thăng Long. Hoặc giặc thua rút chạy từ Thăng Long về nước sau khi đã đi được vài chục dặm lại phải vất vả vượt sông Cầu, chúng có thể lấy Tam Tầng làm trạm nghỉ chân gom quân tiếp tục tháo chạy về nước.

Chính bởi vị thế trọng yếu mà núi Tam Tầng là nơi đã chứng kiến nhiều chiến tích oanh liệt trong các cuộc chống giặc ngoại xâm phương bắc trước đây của dân tộc ta, trong đó có sự tham gia đáng kể của người Việt Yên. Núi Tam Tầng còn được ví như một Bạch Đằng trên bộ, tại đền thờ Sơn Thần trên núi Tam Tầng, có đôi câu đối chữ Hán:

“Tam Tầng chiến tích lưu thiên cổ

Như Nguyệt uy danh vạn thế ca”.

Sự kiện
 

Theo các thư tịch thì tại Tam Tầng đã diễn ra nhiều trận chiến đấu quyết liệt giữa quân ta với quân giặc.

Năm 1076, Tống Nhân Tông cử Quách Quỳ và Triệu Tiết đem 10 vạn quân, 20 vạn phu và 1 vạn ngựa ồ ạt kéo sang xâm lược nước ta (nước Đại Việt), chúng đã rải quân từ nam sông Thương đến bắc sông Cầu dài gần 10 dặm. Tại núi Tam Tầng, quân của phò mã Thân Cảnh Phúc đã tập kích vào đội hình quân giặc, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Năm sau (1077), hai hoàng tử nhà Lý là Hoằng Chân và Chiêu Văn lại chặn đánh quân Tống ở Tam Tầng. Thế giặc mạnh, hai hoàng tử đã hy sinh.

Trong các năm 1285-1288, quân Nguyên ồ ạt kéo sang xâm lược nước ta, đến Tam Tầng, chúng đã bị quân ta chặn đánh quyết liệt, lực lượng chúng bị tiêu hao nhiều.

Đặc biệt, đến cuối thời nhà Lê, nhiều sử sách ghi rất cụ thể những cuộc giao tranh giữa quân Tây Sơn với quân triều đình và giữa quân Tây Sơn với quân Thanh xâm lược. Đại Nam nhất thống chí ghi: “Đời Chiêu Thống, Tây Sơn nổi loạn, Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị đem quân sang cứu viện đóng quân ở đây (tức Tam Tầng)”. Hoàng Lê Nhất thống chí có đoạn: “Trưa ngày mồng 6 tháng giêng, Vua và những người tuỳ tùng chạy đến núi Tam Tầng, nghe nói Tôn Sĩ Nghị đã rời khỏi đó. Khi bấy giờ, quân Thanh đang chạy về nước, trên đường đông nghịt như họp chợ, đêm ngày đi gấp không dám nghỉ ngơi”. Lịch sử Việt Yên có đoạn: “Lũ tàn quân Thanh bị đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết chặn đánh ở Tam Tầng. Tôn Sĩ Nghị phải bỏ cả sắc thư kỳ bào chạy thoát thân”. Theo Đại Nam thực lục chính biên, từ “đầu năm 1882, triều đình Mãn Thanh đưa 2 vạn quân vào nước ta cùng quân Pháp uy hiếp triều đình nhà Nguyễn. Vi Hoà Lễ chốt giữ Đình Trám, Trần Đức Quý đóng ở Sen Hồ, Diệp Phùng Xuân hạ trại tại Tam Tầng…”.

Thời chống Pháp, quân giặc từ Bắc Ninh, Đáp Cầu theo quốc lộ 1 tấn công lên Bắc Giang bằng bộ binh hay cơ giới, chúng đều phải đi qua chân núi Tam Tầng. Tại đây, du kích Việt Yên nhiều lần phục kích tiêu diệt chúng. Điển hình là ngày 26 tháng 12 năm 1946, một tiểu đội du kích đã chặn đánh quân Pháp, bắt sống 2 tên, thu 2 khẩu tiểu liên, 1 súng lục và một số chiến lợi phẩm.

Trong chống Mỹ, tại đỉnh núi Tam Tầng, ta đặt nhiều khẩu đội pháo cao xạ. Nhân dân Tam Tầng đã cùng bộ đội góp phần bảo vệ bầu trời quê hương. Nhiều trận chiến đấu diễn ra rất ác liệt.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt