<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Tam Tổng

Ngôi đình của 3 tổng: tổng Bình, tổng Cao và tổng Hồ, nằm bên sông Mã, thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, nơi có lễ hội cầu mưa độc đáo.

Tam Tổng thờ chung một thành hoàng là thánh Lưỡng, tức là Trần Khát Chân – một danh tướng thời Trần. Năm nào hạn hán, dân Tam Tổng làm lễ cầu đảo tổ chức hội bơi trải trên sông Mã để cầu cho trời mưa. Lễ cầu mưa kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm liền. Nếu trời vẫn hạn hán, thì 3 tổng phải rước đức thánh Lưỡng ra bờ sông Mã để tế lễ, có hát múa bơi cạn và hội thi bơi trải.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt