<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Tam Trĩ Nguyên

Vị trí

Vùng thượng nguồn sông Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Sự kiện

Năm 1285, đại quân Nguyên tràn sang xâm lược nước ta. Thế giặc bức bách, vua Trần Nhân Tông cùng thượng hoàng Trần Thánh Tông ngầm đi chiếc thuyền nhỏ đến Tam Trĩ Nguyên, sai người đưa thuyền ngự ra Ngọc Sơn để đánh lừa giặc. Nhưng bị quân Nguyên phát hiện, ngày 9 tháng 3 thủy quân quân Nguyên bao vây Tam Trĩ suýt bắt được Thượng hoàng và vua.

Để bảo toàn và củng cố lực lượng, thượng hoàng phải gả em gái mình là công chúa An Tư cho tướng giặt là Thoát Hoan. Sau đó, quân Trần bắt đầu phản công, giành được nhiều thắng lợi. Quân Nguyên đại bại, Thoát Hoan phải chui vào ống đồng trốn qua biên giới về nước.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt