<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tạ Dương Minh

Tạ Dương Minh là Tiền hiền làng Linh Chiểu Đông, còn có tên là Tạ Huy, lại có tục danh là Đức, sống dưới triều vua Minh Mạng (明命;1820-1841). Ông có công lập ra chợ Thủ Đức, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định nay thuộc Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Việc này đã được Nguyễn Liên Phong nói tới trong Nam Kì phong tục nhơn vật diễn ca xuất bản tại Sài Gòn năm 1909:

“Dấu xưa chữ nghĩa học hành,

Nay hãy để dành khí tập phong thinh.

Thuở xưa ông Tạ Dương Minh,

Lập chợ Thủ Đức tại Linh Chiểu rày.

Mà người cải táng mới đây,

Bởi làng xin bạc đổi xây mộ phần”.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt