<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Hồ Liệt Sơn

Hồ chứa nước ở xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, gần đường xe lửa, chặn nước hai con sông Lò Bơ và La Si, chứa được 15 triệu m3 nước.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt