<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lê Võ

Lê Võ là Chí sĩ yêu nước, tục gọi là Ấm Võ, em ruột chí sĩ Lê Ninh, quê làng Trung Lễ, tổng Văn Lâm, phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1904, ông tiếp xúc với Phan Bội Châu và tham dự vào việc thành lập Hội Duy Tân, năm 1906 ông ra nước ngoài, ở Trung Quốc rồi sang Nhật (1908) một thời gian rồi trở về nước hoạt động. Năm 1911, giữa lúc ông sắp ra nước ngoài lần thứ hai thì bị bắt tại Hà Nội, rồi đưa giam ở Vinh, đày Côn Đảo.

Đến năm 1925, ông mới được trả tự do, về sống âm thầm tại quê hương với nghề Đông y, ông mất trong năm 1941.

Lúc bị giam ở Vinh, ông có bài thơ bạch chí:

Nguyên văn:

男 儿 最 苦 公 家 債,

造 物 河 狻 志 士 讎,

身 世 优 危 清 浪 績,

山 河 破 誶 位 亡 区.

梨 圓 子 弟 如 星 散.

故 國 风 云 尽 日 幽.

不 式 武 抬 何 處 覓,

杜 捐 渾 軸 伍 更 秋

Phiên âm:

“Nam nhi tối khổ công gia trái,

Tạo vật hà toan chí sĩ thù,

Thân thế ưu nguy thanh lãng tích,

Sơn hà phá toái vị vong khu.

Lê viên tử đệ như tinh tán.

Cố quốc phong vân tận nhật u.

Bất thức võ đài hà xứ mịch,

Đỗ quyên hồn trục ngũ canh thu!”

Dịch nghĩa:

"Nợ chung vướng nặng vai nam tử,

Thù nước chi hờn bác hóa công.

Vẫn biết cuộc đời xe cát biển,

Cũng liều cái chết với non sông.

Anh em thuở nọ tìm đâu thấy,

Đất nước hôm rày hết chỗ trông.

Kìa chốn võ đài đâu đấy nhỉ?

Hồn quyên lai láng suốt canh đông!"


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt